Cornelis AktivatorCornelis Aktivator

---, Cornelis van Leeuwen, uit Drachten, ( Zakelijk en dagelijkswerk via; www.SHOP151.nl ) .
Alias naam voor COR zijn Bijbelse Geestelijke activiteiten via JHWH=GOD, is georganiseerd
via, ( Alias = CORNELIS AKTIVATOR ) , en www.CORNELISAKTIVATOR.nl --- in opdracht van JHWH=GOD.
.........................................................................
Zoek en gij zult zeker JHWH=GOD vinden.!
Klop en U zal worden open gedaan.!
Vraag en U zal gegeven worden.!
Geloof in JHWH=GOD en U bent GEZEGEND.!
----------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Dit zijn heden-daagse conclusies van uit de Bijbel, JHWH=Gods woord.
--- De volgende teksten zijn voor mensen die Christen positief denken.
--- Het is NIET de bedoeling iemand voor het hoofd te stoten.
--- Ook niet om iemand te beledigen of te benadelen, lees de BIJBEL maar.
--- Als Christen, geeft de Heilige-geest van JHWH, mij opdracht om dit bekend te maken.
--- Lees de bijbel, het staat in JaHWeH=GOD, zijn woord, hij zegt het zelf, lees maar.
--- Iedere Christen behoort zelf zijn eigen bijbel te lezen, dus niet van horen en zeggen.
--- Heb je geen bijbel, zorg dat je er een krijgt. Jij bent zelf verantwoordelijk, niet een ander.
--- Als je als mens zegt gelovig te zijn, maar nog nooit de BIJBEL van begin tot eind heb gelezen.
--- Dat kan natuurlijk niet. Lees de Bijbel helemaal en Bid elke dag tot JHWH=GOD de Schepper.
------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
****************************************************************************************************
*** P.S. Nieuwe Extra mogelijkheid, Sinds 20-02-2014 - Verteller in te Huren.
*** U kunt mij inhuren voor VERTELLINGEN, geinspireerd door de HeiligeGeest.
*** Verteller voor JHWH=GOD = U bent WELKOM in Mijn WERELD
*** Als autodidact -spreker, als eenvoudige man, ter ere van JHWH=GOD.
*** Alleen tegen een redelijke financiele vergoeding ( bestaan''s ondersteuning).
*** Hierna kunt u eenvoudige duidelijke vragen stellen, over de vertellingen.
*** Sinds 20-02-2014 stel ik mij beschikbaar om in beschermde samenkomsten
*** van minimaal 25 aanwezige belangstellende mede-mensen, te vertellen.
*** In vergaderingen en thuis-kringen en samenkomsten enz, enz,
*** Cornelis Aktivator (C.v.L) Wil graag komen vertellen welke invloed de
*** HeiligeGeest van JHWH heeft in mijn huidige actuele leven, van dag tot dag.
*** Ook welke positieve vooruitgang dit heeft in Uw leven en gezondheid.!!!.
****** Graag kom ik U, DE nieuwe BOODSCHAP van JHWH=GOD vertellen .******
****** Contact via Cornelis v.L - 06-27077251 of cornelismail1@gmail.com ******
*****************************************************************************************************
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
WELKOM in Mijn WERELD, ik sta onder beheer van JHWH=GOD, de SCHEPPER.!!!
WELKOM in Mijn WERELD, eigenaar is JHWH=GOD de SCHEPPER, van Hemel, Aarde en Universum.
WELKOM in JEZUS WERELD, verkregen door ZIJN Offer van het kruis, in ONZE plaats.!!!.
WELKOM in Mijn WERELD, de Mens heeft hem te Leen van JHWH=GOD, de Schepper/Architekt.!!!
WELKOM in Mijn en Jou WERELD, te leen gekregen van de SCHEPPER, is JHWH=GOD.!!!.
WELKOM bij JHWH=GOD, zijn zegen is ook voor U en jou en mij. U wordt Nu Gezegend, zo U wil.!!!
WELKOM bij JHWH als U bij GOD wil aansluiten, zeg dan NU, IK WIL, JA Amen en U bent GEZEGEND.
------
Meer actie, zie internet, http://aktivator.marktplaza.nl en www.CornelisAktivator.nl
............ Nieuw Post en Email adres is, >>> cornelismail1@gmail.com ******
-----
Waar ik mee bezig ben;
--- Christelijke BIJBEL Activiteiten ontwikkelen en ontplooien.
--- Bijbeltekst Concepten plaatsen in de dagelijkse en toekomstige tijden.
--- De boodschappen van JHWH=GOD zijn BIJBEL, concentreren in MENSEN taal van NU.
--- Door invloed van de HEILIGE-GEEST, ontwikkelde Gedachten opschrijven.
--- Deze actuele teksten zijn openbaar te lezen op Internet.
--- Deze Tekst-boodschappen verzamelen op internet en in een Folder.
--- Nu alleen nog op internet. ( In een folder is nu nog niet zo.2013.)
--- Ook mag U deze teksten vrij copieeren en verspreiden, wel moet U dan onze bron vermelden;
>>> Bron = Heiligegeest van JHWH via, www.Cornelisaktivator.nl <<<
...... Hier staat de informatie van de grote Bron van Levend water, De BIJBEL van JHWH.
...... En Geestelijk inspiratie en de Zegeningen van JHWH=GOD.
...... Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in Actie.!!!
...... Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten. Maak contakt met de Christenen..
-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groeten, Cornelis van Leeuwen ( Gedoopt Christen en Lid. ) Alias = www.CornelisAktivator.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze communicatie boodschappen en Spirituele ingevingen en gedachten, zijn onder
invloed van, JHWH=GOD via JEZUS via zijn HEILIGE-GEEST, tot ontwikkeling gekomen.
Opgeschreven door medewerker autodidact auteur, Aktivator Cornelis v.L.
-- Gedoopt, Christen Lid.
-----
Als U een berichtje wilt sturen en/of wilt overleggen,
dan kunt U een E-mail sturen aan; Cornelis Aktivator.
....................................... Nieuw Post en ...E-mail adres is, cornelismail1@gmail.com ******
Voor meer Informatie op internet,... http://aktivator.marktplaza.nl en www.CornelisAktivator.nl
.......................................... SUCCES.!!!
........................................... www.CornelisAktivator.nl ......................................
====================================================================
Bezoek ook Facebook op Internet, voor INFO; http://facebook.com/cornelis.aktivator.
====================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................................................................
Onderstaand nog algemene info, voor Zoekmachines.
***** Extra informatie voor Internet, Computer, zoekmachine , info, informatie *****
www.cornelisaktivator.nl , www.aktivatorcornelis.nl , cornelisaktivator, aktivatorcornelis,
www.cornelisactivator.nl , www.activatorcornelis.nl , cornelisactivator, activatorcornelis,
Cornelis Aktivator, cornelis aktivator, CORNELIS AKTIVATOR,
CORNELIS Aktivator, Aktivator Cornelis, aktivator Cornelis, cornelismail@upcmail.nl ,
aktivator cornelis, Activator, activator, ACTIVATOR, cornelismail1@gmail.com, cornelismail1, cornelismail1@,
Activator Cornelis, activator cornelis, Aktivator CORNELIS,
AKTIVATOR CORNELIS, AKTIVATOR cornelis,
-----