Cornelis AktivatorCornelis Aktivator

---, Cornelis van Leeuwen, uit Drachten, ( Zakelijk en dagelijkswerk via; www.SHOP151.nl ) .
Alias naam voor COR zijn Bijbelse Geestelijke activiteiten via JHWH=GOD, is georganiseerd
via, ( Alias = CORNELIS AKTIVATOR ) , en www.CORNELISAKTIVATOR.nl --- in opdracht van JHWH=GOD.
......................................................................... >>> Communicatie via, cornelismail1@gmail.com <> cornelismail1@gmail.com ******
-----
Waar ik mee bezig ben;
--- Christelijke BIJBEL Activiteiten ontwikkelen en ontplooien.
--- Bijbeltekst Concepten plaatsen in de dagelijkse en toekomstige tijden.
--- De boodschappen van JHWH=GOD zijn BIJBEL, concentreren in MENSEN taal van NU.
--- Door invloed van de HEILIGE-GEEST, ontwikkelde Gedachten opschrijven.
--- Deze actuele teksten zijn openbaar te lezen op Internet.
--- Deze Tekst-boodschappen verzamelen op internet en in een Folder.
--- Nu alleen nog op internet. ( In een folder is nu nog niet zo.2013.)
--- Ook mag U deze teksten vrij copieeren en verspreiden, wel moet U dan onze bron vermelden;
>>> Bron = Heiligegeest van JHWH via, www.Cornelisaktivator.nl <<<
...... Hier staat de informatie van de grote Bron van Levend water, De BIJBEL van JHWH.
...... En Geestelijk inspiratie en de Zegeningen van JHWH=GOD.
...... Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in Actie.!!!
...... Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten. Maak contakt met de Christenen..
-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groeten, Cornelis van Leeuwen ( Gedoopt Christen en Lid. ) Alias = www.CornelisAktivator.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze communicatie boodschappen en Spirituele ingevingen en gedachten, zijn onder
invloed van, JHWH=GOD via JEZUS via zijn HEILIGE-GEEST, tot ontwikkeling gekomen.
Opgeschreven door medewerker autodidact auteur, Aktivator Cornelis v.L.
-- Gedoopt, Christen Lid.
-----
Als U een berichtje wilt sturen en/of wilt overleggen,
dan kunt U een E-mail sturen aan; Cornelis Aktivator.
....................................... Nieuw Post en ...E-mail adres is, cornelismail1@gmail.com ******
Voor meer Informatie via,... http://aktivator.marktplaza.nl en www.CornelisAktivator.nl - Tussen 12 en 22.uur.
.......................................... SUCCES.!!!
........................................... www.CornelisAktivator.nl ......................................
====================================================================
Bezoek ook Facebook op Internet, voor INFO; http://facebook.com/cornelis.aktivator.
====================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................................................................
------------
Onderstaand nog algemene info, voor Zoekmachines.
***** Extra informatie voor Internet, Computer, zoekmachine , info, informatie *****
www.cornelisaktivator.nl , www.aktivatorcornelis.nl , cornelisaktivator, aktivatorcornelis,
www.cornelisactivator.nl , www.activatorcornelis.nl , cornelisactivator, activatorcornelis,
Cornelis Aktivator, cornelis aktivator, CORNELIS AKTIVATOR,
CORNELIS Aktivator, Aktivator Cornelis, aktivator Cornelis, cornelismail@upcmail.nl ,
aktivator cornelis, Activator, activator, ACTIVATOR, cornelismail1@gmail.com, cornelismail1, cornelismail1@,
Activator Cornelis, activator cornelis, Aktivator CORNELIS,
AKTIVATOR CORNELIS, AKTIVATOR cornelis,
-----