Cornelis AktivatorCornelis Aktivator

--- Aktivator Cornelis v.L. --- autodidact auteur, --- Gedoopt, Christen Lid.
Alias naam voor zijn Bijbelse Geestelijke activiteiten via JHWH=GOD,
is georganiseerd via, ( Alias = CORNELIS AKTIVATOR ) ,
en www.CORNELISAKTIVATOR.nl --- in opdracht van JHWH=GOD.
------
>>> Communicatie via, cornelismail1@gmail.com
------
...... Bron = Heiligegeest van JHWH via, www.Cornelisaktivator.nl <<<
...... Hier staat de informatie van de grote Bron van Levend water,
...... De BIJBEL van JHWH. Lees de gebruiks aanwijzingen.
...... En Geestelijk inspiratie en de Zegeningen van JHWH=GOD.
...... Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in Actie.!!!
...... Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten.
...... Maak contakt met de Christenen, samen leer je makkelijker.
-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groeten, Cornelis v. L. ( Gedoopt Christen en Lid. ) Alias = www.CornelisAktivator.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze communicatie boodschappen en Spirituele ingevingen en gedachten, zijn onder
invloed van, JHWH=GOD via JEZUS via zijn HEILIGE-GEEST, tot ontwikkeling gekomen.
Opgeschreven door medewerker autodidact auteur, Aktivator Cornelis v.L.
-- Gedoopt, Christen Lid.
-----
Als U een berichtje wilt sturen en/of wilt overleggen,
dan kunt U een E-mail sturen aan; Cornelis Aktivator.
............ Nieuw Post en ...E-mail adres is, cornelismail1@gmail.com ............
Voor meer Informatie via,... http://aktivator.marktplaza.nl en www.CornelisAktivator.nl - Tussen 12 en 20.uur.
.......................................... SUCCES.!!!
........................................... www.CornelisAktivator.nl ......................................
====================================================================
Bezoek ook Facebook op Internet, voor INFO; http://facebook.com/cornelis.aktivator.
====================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................................................................
------------
Onderstaand nog algemene info, voor Zoekmachines op Internet.
***** Extra informatie voor Internet, Computer, zoekmachine , info, informatie *****
www.cornelisaktivator.nl , www.aktivatorcornelis.nl , cornelisaktivator, aktivatorcornelis,
www.cornelisactivator.nl , www.activatorcornelis.nl , cornelisactivator, activatorcornelis,
Cornelis Aktivator, cornelis aktivator, CORNELIS AKTIVATOR,
CORNELIS Aktivator, Aktivator Cornelis, aktivator Cornelis, cornelismail@upcmail.nl ,
aktivator cornelis, Activator, activator, ACTIVATOR, cornelismail1@gmail.com, cornelismail1, cornelismail1@,
Activator Cornelis, activator cornelis, Aktivator CORNELIS,
AKTIVATOR CORNELIS, AKTIVATOR cornelis,
-----